Om nog even terug te komen bij het vliegen aan Kijkduin. Voorlopig zit dat er dit jaar niet meer in. 2003 zal ik dus waarschijnlijk de enige deltavlieger blijven die aan Kijkduin heeft gevlogen :-).

Het volledige bericht staat hieronder:

Kijkduin gesloten !!!!

Date: Tue, 04 Feb 2003 08:58:38 -0600
From: “AHM.Ton Kremers”
Subject: Kijkduin gesloten

Waar ik al bang voor was is dan toch gebeurd,

Hieronder volgt een officiële berichtgeving van het afdelingsbestuur aan zeilvliegers in Nederland.

Dit bericht is gepubliceerd of zal worden gepubliceerd op DELTAMAIL@YAHOOGROUPS.COM, en DELTACHAT@YAHOGROUPS.COM

======================================================================
START OFFICIËLE BERICHTGEVING van het bestuur van de Afdeling Zeilvliegen, KNVvL ======================================================================

Ter herinnering:
Kortgeleden zijn twee deltisten (Sander en Nico) de nieuwe stek gaan beproeven. Ten eerste viel hen op – ik vat het maar even samen tot de twee voor het navolgende verhaal belangrijke conclusies – dat de startplaats recent met jong helmgras is ingeplant, en ten tweede zijn ze – gelukkig zonder persoonlijke nadelige gevolgen – in de kraag gegrepen door de politie, die het betreden van het startvak verbood.

Naar aanleiding van dit voorval hebben we (Rob Tuit en ik) contact gehad met de politie ter plekke, en hebben we de agent kunnen overtuigen van onze rechtmatige toegang tot de plaats (was niet zo moeilijk; dat de man niet op de hoogte was had ondermeer te maken met de gaande verhuizing van de politiepost). Hij gaf aan – terecht – dat de huidige situatie onduidelijk voor het publiek is en veel vragen oproept. Er staat een bordje verboden toegang, terwijl wij vrolijk over het hek heen mogen stappen. Dat is natuurlijk vragen om problemen. Kortom, een bord met uitleg, een draaibaar hek in het hekwerk en een rooster in het duin, zou hem welkom zijn. Hier draaide de man al een beetje bij. Alle drie de zaken zijn eigenlijk geen probleem ware het niet dat het te kort dag is om dat dit seizoen te regelen (nog maar enkele weken), zeker ook gezien de financiele kant van de zaak. In het gesprek dat volgde heeft de agent aangeboden (!) om samen (nog een !) te zoeken naar een alternatieve lokatie, met name ter voorkoming van beschadiging van het jonge helmgras. Met de uitleg van onze kant zou hij vragen van derden wel kunnen sussen, maar we zouden toch echt problemen gaan krijgen met de mensen van het hoogheemraadschap. Om dit nu te voorkomen heeft hij voorgesteld met de drie partijen (wij, politie en hoogheemraadschap) in een jeep een rondje over het strand te maken, op zoek dus naar een eventuele andere lokatie. Wij hebben aangegeven vóór ieder alternatief te zijn, mits het voor ons inderdaad een alternatief is – er moet natuurlijk wel te vliegen zijn EN het moet binnen de huidige vergunning passen.

Zie hier het verhaal. Eerlijk gezegd heb ik weinig hoop op die andere startplaats (duinen naar het zuiden toe worden erg snel erg laag, en naar het noorden toe zijn de duinen niet goed bereikbaar voor ons?) maar in het kader van het op- en uitbouwen van de relatie met het controlerende gezag ben ik hier altijd voor (een rodeo-ritje over het strand en door de duinen is ook niet weg ;-)). Komt er een goede lokatie beschikbaar dan worden alle partijen er wijzer van. Wat we in ieder geval bereiken is dat – stel dat er geen alternatieve lokatie is – de politie en het hoogheemraadschap de huidige startplaats ook aanvaarden als de beste lokatie en we daar volgend seizoen terecht kunnen (dan is het helmgras aangeslagen). Enige nadeel voor nu is dat voor de rest van het seizoen Kijkduin, snik, gesloten is.

Kortom, hoewel de vergunning nog steeds van kracht is, hebben we afgesproken dat dit seizoen NIET meer (ik herhaal het nog maar eens) op de huidige startplek van Kijkduin zal worden gevlogen! Is er een andere startplek gevonden dan laat ik het direct weten. Het voordeel van een dergelijke stek zou kunnen zijn dat we er het hele jaar zouden kunnen vliegen. Is ook wat waard!

Groeten vanuit het bestuur van de Afdeling Zeilvliegen, Ton Kremers.